Home-pagina E-mail Overzicht cursussen en workshops Download-pagina Nieuwsbrief Agenda workshop
Massage en Natuurgeneeskundige Praktijk PTS Drechtsteden


Cranio Sacraal Therapie voor kinderen

De geboorte is voor ieder mens een heftige ervaring. Een vlotte zwangerschap en een natuurlijke bevalling zijn de ingrediënten voor goede start. Echter niet altijd verloopt dit proces zo gemakkelijk. Tijdens de zwangerschap is het ongeboren kind onderhavig aan interne en externe omstandigheden. Er zijn aanwijzingen dat bepaalde verstoringen genetisch of energetisch kunnen worden doorgegeven. Daarnaast kunnen er verstoringen optreden tijdens de bevalling. Denk maar eens aan: stuitligging, langdurige weeën, vacuumverlossing, tangverlossing, navelstreng om de nek, voortijdig breken van de vliezen, keizersnede, etc.

Tijdens een natuurlijke geboorte gaat de baby door het zogenaamde geboortekanaal. Er ontstaat dan een compressie van de schedelbotten. De schedel van de baby is echter flexibel genoeg en zorgt er vanzelf voor dat dit na het verlaten van het geboortekanaal weer gecorrigeerd wordt.

Bij een langdurige en/of gecompliceerde bevalling kan dit tot problemen leiden. Soms wordt de overlapping van de schedelbotten niet meer gecorrigeerd. Dit kan leiden tot onder andere asymmetrie van de schedel. Hierdoor zullen de normale bewegingen van de schedelbotten niet optimaal zijn.

Zo kunnen er tijdens de zwangerschap en de bevalling vele omstandigheden zijn die later bij het kind voor problemen kunnen zorgen.

John Upledger heeft een grootschalig onderzoek gedaan naar kinderen die met kunstgrepen ter wereld zijn gebracht en hij heeft relaties weten te leggen tussen stoornissen tijdens/na de bevalling en:

Tijdens een cranio-sacrale behandeling zijn verstoringen te corrigeren en zullen de gevolgen voor het kind, indien het probleem in het cranio-sacraal systeem zat, positief beïnvloed kunnen worden en zelfs verdwijnen.


© PTS Drechtsteden